Rosa näckrosor i floden

     

 

budda vaktar näckrosorna

     

 

Röda näckrosor i floden

   
              Ur serien NÄCKROSOR            
  backpil                       Pil