Om Ägg

Allt jag tidigare målat har på olika sätt speglat det förgångna eller nutiden.
I denna serie (från år 2019) börjar framtiden att sippra in.

Handlar det bara om mig eller om hela mänskligheten/vår jord?
Vi är alla ett.

ram2-Bild1