Om Breakthrough

Med serien MAPS började jag längst ute i Kosmos ytterkanter för
att sakta leta mig mot jorden, dess natur och innevånare.
I Breakthrough har jag nått fram till min egen personliga historia
(här uttryckt i liknelser).

Varje målning har sin egen historia att berätta om man lyssnar noga.

De röda/rosa klickarna representerar själar som ännu inte
inkarnerat/blivit förkroppsligade.
Guldfläckarna är glimtar av det som är större än oss själva
(kan också kallas Det Gudomliga).

ram1-IMG_4982-(5)