Om Free

Fortsättningen på serien Ägg.
Nu börjar äggen växa och delvis spricka upp.
Stillheten förbyts mot expansion och rörelse.
Äntligen dags att leva även i det yttre.

20190830_163353-(5)